6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η 6η πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου με τίτλο WALLS θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2009.


Δείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης

  Υπεύθυνος διοργάνωσης:
  • Κωνσταντίνος Θόρβαλτ Μπάρλας

Οργανωτική ομάδα:
  • Σοφία Ιωαννίδη
  • Μυρτώ Κιούρτη
  • Δήμητρα Νικολακοπούλου
  • Μαρία Σκούρα
  • Άρτεμις Φραδέλου
  • Παρθενόπη Χρυσανθοπούλου

Σύμβουλοι διοργάνωσης:
  • Γιάννης Πανταζόπουλος
  • Σήφης Φανουράκης